Pedersöre Pensionärsklubb

Pedersöre Pensionärsklubb r.f.
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2024


1. Styrelsen
Styrelsen sammanträder med jämna mellanrum två till tre gånger under vårterminen och lika många gånger under höstterminen samt däremellan vid behov.

 

2. Årsmöte
Det stadgeenliga årsmötet hålls i samband med mars månadsträff.

 

3. Månadsträffar och julfesten
Månadsträffar arrangeras andra tisdagen kl. 13.00 varje månad förutom sommarmånaderna. I programmet medverkar intressanta gäster och klubbens egna medlemmar. Verksamhetsåret avslutas traditionsenligt med julfesten i december.

 

4. Region- och förbundsnivå
Klubben representeras genom sina ombud vid SFP Österbotten r.f.:s och Svenska Pensionärsförbundets vår- och höstmöten. Klubben deltar aktivt i regionens och förbundets verksamhet.

 

5. Aktivitetsgrupp
Styrelsen tillsätter en aktivitetsgrupp som har till uppgift att komma med förslag till olika aktiviteter och verkställa dem.

 

6. Smågruppsverksamhet
Styrelsen kan vid ´behov utse ansarspersoner för mindre grupper för olika aktiviteter som t.ex. samtalsgrupper och IT-grupper.

 

7. Planerad verksamhet
Klubben kommer under året att eventuellt arrangera en sommarresa, endagsresor och en motionsdag med korvgrillning, teaterresor, pizzakväll med dans m.m. samt övriga aktiviteter som styrelsen besluter om på förslag av aktivitetsgruppen eller medlemmarna.