Pedersöre Pensionärsklubb

"Hur tryggar jag att MIN VILJA blir respekterad"

Den nya brochyren "Hur tryggar jag att MIN VILJA blir respekterad". Handbok i att förbereda sig juridiskt. Brochyren finns tillhanda hos SPF, som varit med om att ta fram den. Den lanserades den 1.3.2016 på svenska och finska.

Länken till boken ovan: 

http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=verkkojulkaisut

Länken till Kotka Svenska Pensionärers hemsida om intressebevakning:

http://www.kotka.spfpension.fi/aldrastryggt/

Dessutom finns en blankett för VÅRDVILJA som tagits fram av en arbetsgrupp i Sibbo.
Man kan fylla i blanketten och skriva ut den. Tryck här

Pehr Lövs föreläsning i ämnet:

Min Vilja del 1 Se videon / Tryck här 

Min vilja del 2 Se videon / Tryck här