Pedersöre Pensionärsklubb


Hjärtligt välkommen med i svenskfinlands pensionärsverksamhet!


Svenska Pensionärsförbundet är en intresse- och medborgarorganisation, som driver och bevakar pensionärernas ekonomiska och sociala intressen, samt arbetar för att ge pensionärerna bästa möjliga livskvalitet.

Genom att bli medlem i Pedersöre Pensionärsklubb får du förbundets
medlemstidning GOD TID och möjlighet att delta i klubbens verksamhet vars uppgift är att:

• verka för medlemmarnas sociala och kulturella intressen
• bevaka pensionärernas intresse lokalt och öka deras delaktighet i vårt samhälle
• via månadsträffar och andra aktiviteter berika gemenskap och sammanhållning
• ordna föredrag och kurser i aktuella frågor ss dataanvändning mm
• arrangera resor, teaterbesök och utflykter
• informera om olika aktiviteter i ÖT, klubbens hemsida och i Facebookgruppen


Pedersöre Pensionärsklubb bildades år 1988 och är en svenskspråkig förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Klubbens medlemsavgift är 20 €/år och antalet medlemmar är 421 i slutet av år 2022.


Är Du intresserad av medlemskap? Fyll i nedanstående formulär eller tag kontakt med någon av styrelsemedlemmarna.
Gustav Kass, ordförande                            040 0665 613
Birgitta Kåll, sekreterare                            050 5251 245
Eivor Svanbäck, medlemssekreterare 050 3521 131

Klubbens email adress: pedersore@spfpension.fi


Genom att bli medlem samtycker du till att dina uppgifter behandlas i samband med ansökan och medlemskap, du kan läsa mera om hur vi hanterar dina personuppgifter här.


Adressuppgifter


Kontaktuppgifter

Om e-postadressen ändras gäller den gamla tills den nya är bekräftad.


Övrigt

Skriv siffran 7 med bokstäver: