Pedersöre Pensionärsklubb

Nytt på webben:

Anmälningar till sommarfesten 7 augusti i Forsby senast 24.7. till Gustav tel.  0400665613.
För mer info om programmet tryck här

Golf torsdagar tillsammans med Milstolpen 10:00 - 10:40 OBS! anmäl ditt deltagande dagen innan till Johan Karjaluoto tel:0400 660 322

Golfmästersskap Österbotten i Vörå 28.8 för info och anmälning se kalender eller tryck här OBSERVERA max antal 44st.