Pedersöre Pensionärsklubb

Dagsresa till Virdois

11.07.2024 kl. 06.50 – 19.00
”SKALDENS VÄG”  11.7.
Bussen till dagsresan "Skaldens väg" 11.7 och 13.7. Startar från Jakobstad
Busstation kl. 6.50, Neste Edsevö 7.05. Sale Bennäs 7.15.  Samma tider båda dagarna.
För mer info och frågor ring Gustav tel. 0400665613
För rese info tryck här.