Pedersöre Pensionärsklubb

                   

PEDERSÖRE PENSIONÄRSKLUBB R.F.
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023

1. Styrelsen
       Styrelsen sammanträder med jämna mellanrum två till
       tre gånger under vårterminen och lika många gånger  under 
       höstterminen samt däremellan vid behov.

2. Vår- och höstmöten
      De stadgeenliga vår- och höstmötena hålls i samband med  mars
      respektive november månadsträffarna.

3. Månadsträffar och julfesten
     Månadsträffar arrangeras andra tisdagen kl. 13.00 varje månad förutom 
     sommarmånaderna. I programmet medverkar intressanta gäster och
     klubbens egna medlemmar. Verksamhetsåret avslutas traditionsenligt
     med julfesten i december.

4. Region- och förbundsnivå
    Klubben representeras genom sina ombud vid SFP Österbotten r.f.:s och 
    Svenska Pensionärsförbundets vår- och höstmöten. Klubben deltar aktivt i 
    regionens och förbundets verksamhet.

5. Aktivitetsgrupp
    Styrelsen tillsätter en aktivitetsgrupp som har till uppgift att komma med
    förslag till olika aktiviteter och verkställa dem.

6. Smågruppsverksamhet
    Styrelsen kan vid  ́behov utse ansvarspersoner för mindre grupper för
    olika aktiviteter som t.ex. samtalsgrupper och IT-grupper.

7. Planerad verksamhet

    Klubben kommer under året att eventuellt arrangera en sommarresa, 
    endagsresor och en motionsdag med  korvgrillning, teaterresor m.m.  samt
    övriga aktiviteter som styrelsen besluter om på förslag av 
    aktivitetsgruppen eller  medlemmarna.
    IT-skolningen fortsätter i egen regi samt i samarbete med regionen, 
    förbundet, medborgarinstitutet och andra samarbetsparter.
    Pidrospel, boulespel, golf och stavgång ute i byarna och inomhus 
    organiseras av aktivitetsgruppen.
    Pizzakväll med musik och dans.
    Regelbunden rapportering från äldrerådet.

8. Medlemsvärvning
   
Kampanjen fortsätter under året med bibehållen intensitet

9. Övrig verksamhet
   
 Uppföljning av jubileumsbudkavlens förverkligande.
    Golfturnering ordnas i augusti i samarbete med Svenska 
    pensionärsförbundet i Österbotten r.f.
    Revidering av klubbens stadgar.