Pedersöre Pensionärsklubb

 

                                   VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2021

Styrelsen

Styrelsen sammanträder med jämna mellanrum två till tre gånger under vårterminen och lika många gånger under höstterminen samt däremellan vid behov.

Vår-och höstmöten

De stadgeenliga vår- och höstmötena hålls i samband med mars- resp. novembermånadsträffarna.

Månadsträffar och julfesten

Månadsträffar arrangeras i stort sett den andra tisdagen kl. 13.00 varje månad förutom sommarmånaderna. I programmet medverkar intressanta gäster och klubbens egna medlemmar.

Verksamhetsåret avslutas traditionsenligt med julfesten i december.

Region- och förbundsnivå

Klubben representeras genom sina ombud vid SPF Österbotten r.f.:s och Svenska Pensionärsförbundets vår- och höstmöten.

Klubben deltar aktivt i regionens och förbundets verksamhet.

Aktivitetsgrupp

Styrelsen tillsätter en aktivitetsgrupp som har till uppgift att komma med förslag till olika aktiviteter och verkställa dem.

Smågruppsverksamhet

Styrelsen kan vid behov utse ansvarspersoner för mindre grupper för olika aktiviteter som tex samtalsgrupper och itgrupper.

Planerad verksamhet

Klubben kommer under året att eventuellt arrangera en sommarresa, endagsresor och en motionsdag med korvgrillning, teaterresor m.m. samt övriga aktiviteter som styrelsen besluter om på förslag av aktivitetsgruppen eller medlemmarna.

IT skolning fortsätter i samarbete med regionen och förbundet och medborgarinstitutet samt med andra samarbetsparter.

Pidrospel i Sportis Kafé. Boulespel ute i byarna och inomhus och stavgång organiseras av aktivitetsgruppen.

Regelbunden rapportering från äldrerådet.

Medlemsvärvningen fortsätter under året med bibehållen intensitet.

Välkomstsits kommer att anordnas för alla nya medlemmar som anslutit sig under år 2020.

 

OBS! Denna verksamhetsplan förverkligas under coronatiden med iakttagande av gällande restriktioner, utfärdade av myndigheterna, på ett för deltagarna tryggt sätt.